Đổi Cũ Lấy Mới

23 Tháng Tám, 2020

THU MUA IPHONE,WATCH,AIRPODS GIÁ TỐT – THỦ TỤC NHANH CHÓNG

GIÁ BÙ CHÊNH LỆCH (số tiền khách thanh toán) = GIÁ BÁN  – GIÁ NHẬP MÁY CŨ – TRỢ GIÁ (nếu có) (*Được áp dụng chung với các chương […]
FBChat Facebook